Aanpak in 5 stappen.

Onderstaande stappen geven je een algemene indruk van hoe Eddie werkt aan cultuurontwikkeling. Per klantsituatie is er verschil in intensiteit en inkleuring van de stappen, afhankelijk van de vraag en de beginsituatie.

1

Klaar voor de start.

Intake

We gaan eerst in gesprek. We zijn nieuwsgierig naar jullie vraag en eerlijk over wat we wel en niet kunnen. Na het gesprek doen we een vrijblijvend voorstel met Eddie’s aanpak op hoofdlijnen en een kostenindicatie.

Onderzoek

Samen met jullie brengen we de organisatie grondig in kaart op de boven- en de onderstroom. Het onderzoek laat zien wat jullie sterk maakt, wat het ontwikkelpotentieel is en wat oorzaken zijn van mogelijk gedoe.

Plan van Aanpak

Eddie geeft advies over welke interventies in welke volgorde nodig zijn om jullie doel te bereiken. We vertalen dit advies naar concrete vervolgstappen en kosten in een plan van aanpak.

Contracteren

Na jullie akkoord op het plan van aanpak organiseren we de uitvoering en aansturing van het proces. Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid en welke wederzijdse verwachtingen horen daarbij?

2

Waarom.

Het perspectief

Veranderen doe je niet zomaar. Er is een behoefte of een probleem. Jullie maken met Eddie een concreet en overdraagbaar veranderverhaal. Waarom willen jullie veranderen, waar wil je heen en hoe ga je daar naar toe? Welk resultaat hoort daarbij, welk leiderschap en wat is de meerwaarde voor alle stakeholders?

Iedereen begrijpt waarom

Mensen willen pas veranderen als ze snappen waarom en de noodzaak voelen. Jullie delen en doorleven het veranderverhaal met iedereen in de organisatie. In het doorleven doen we een collectief historisch onderzoek, één van onze succesnummers! We leggen de patronen en de ‘ongeschreven regels’ bloot en achterhalen de ontstaansgeschiedenis daarvan. Al doende ontstaat gezamenlijkheid over waar de huidige dynamiek vandaan komt, waar jullie nu staan, waar jullie heen willen met de organisatie en wat daarvoor nodig is.

Stop & Go campagne

In een fase van verandering is het nodig om sommige patronen te doorbreken. Dat gaat niet altijd vanzelf. Via communicatiemiddelen stimuleren we met vriendelijke en subtiele duwtjes gedrag in de gewenste richting.

3

Voorbeeldgedrag.

Leiderschapsontwikkeling

Goed voorbeeld doet goed volgen. Anders werken en doen vraagt om ander leiderschap en voorbeeldgedrag. Middels training en (team) coaching ontwikkelen jullie een leiderschapskader en leren dit toe te passen in de praktijk.

4

Ik kan het.

Houding, gedrag en vaardigheden

Het anders willen is één ding, maar je moet het ook kunnen. Met losse workshops, teamcoaching en leerevents installeren we een gezamenlijk gedragskader en bijbehorende taal. We leren de vaardigheden die nodig zijn voor de verandering, spreken talent aan en helpen iedereen bij hun individuele leerstap.

5

Systemen en structuren optimaliseren.

Versterken en borgen

Systemen en structuren zijn vaak ingericht op basis van oude patronen en processen, die niet persé dienend zijn aan het gewenste resultaat. Lopende het traject optimaliseert Eddie waar nodig met jullie werkprocessen, HR-instrumenten, beoordelingssystematiek, communicatie en overlegstructuren.

Continu verbeteren

Leren en aanscherpen horen erbij op het werk, wil je succesvol blijven. Het optimaliseren van systemen en structuren én het blijven leren in gedrag maken we onderdeel van jullie dagelijkse praktijk.

Sluiten