Onderzoek.

Waarom snappen hoe het écht zit?

Wil je een goede aanpak voor een cultuurverandering, dan is het handig om te snappen wat de grondoorzaak is van het huidige gedrag. Je wil weten wat er écht speelt en toetsen of er motivatie is voor een nieuwe wind. Een snelle eerste indruk krijg je via onze gratis QuickScan.

Met het volledige onderzoek van Eddie krijg je een breed en eerlijk beeld over je organisatie op alle aspecten van de boven- en onderstroom. Op basis van deze informatie kun je:

  • Oorzaken van patronen en symptomen snappen
  • Draagvlak toetsen voor verandering
  • Het ontwikkelpotentieel in kaart brengen
  • Impact vergroten van opleiding en trainingen

Het onderzoek in de praktijk

Het onderzoek bestaat uit een online tool die feiten en beleving meet op de verschillende aspecten van de onder- en bovenstroom. Aangevuld met interviews, praktijkobservatie en dialoogsessies. We doen dit in de frisse stijl van Eddie. Het is praktisch en behapbaar, maar degelijk genoeg voor een stevige uitkomst.

Advies

Eddie geeft advies over interventies in een logische volgorde, hoe je de impact van deze interventies kunt monitoren en wat de voorwaarden zijn voor succes.

Sluiten