Gedoe oplossen.

Langdurig sluimerende of hoog oplopende conflicten, eilandjes, gebrek aan verantwoordelijkheid, klaagcultuur en pestgedrag. Het kost bakken energie en het is dodelijk voor goede zin en voortgang in je organisatie.

Vaak is er al veel gedaan en geprobeerd om het gedoe op te lossen. Eddie helpt je om de oorzaken van het gedoe eerlijk en helder in kaart te brengen en deze aan te pakken.

Dit doet Eddie door:
  • Systemisch interview. In gesprek met opdrachtgever en betrokkenen doen we grondig onderzoek naar de achtergrond en dieperliggende oorzaken van het gedoe en brengen we het geheel in kaart.
  • Advies geven over aanpak en eerste stappen om het gedoe op te lossen.
  • De gekozen aanpak uitvoeren, monitoren, bijstellen en evalueren.
Sluiten