Echt werkt.

Echt zijn en doen werkt. Eerlijk zijn over wat je weI en niet kan, op tafel leggen waar het schuurt, zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Jezelf zijn, je neus laten zien en je vinger opsteken vanuit jouw plek in de organisatie. Ieder mens heeft behoefte aan die autonomie, maar ook behoefte aan verbinding met anderen. Het verschilt in de mate waarin, maar om het goed te hebben en goed te doen met elkaar zijn beide nodig. Of het nu gaat om prettig samenleven of succesvol samenwerken; we zijn verantwoordelijk voor ons eigen stuk én we dragen een steentje bij aan het geheel.

Voor een organisatiecultuur waarin het écht werkt geldt dus dat iedereen erbij hoort en iedereen bijdraagt aan het resultaat.

Maar Eddie wil meer: een samenleving waarin het echt werkt! We zien steeds vaker dat organisaties het belangrijk vinden om het goed te doen voor álle stakeholders. Naast de klant en de euro’s gaat het om het welzijn van de medewerkers, het milieu en de maatschappij. Thema’s als maatschappelijk verantwoord ondernemen, diversiteit en inclusiviteit staan op de agenda. Hoera!

Eddie helpt organisaties naar een cultuur met een goed evenwicht tussen die verschillende belangen en behoeften. Een ontwikkelweg, die nooit helemaal af is, maar wél oplevert dat het al doende echt gaat werken voor iedereen.

Sluiten